Til NTNUs hovedside

Teknologi og bevissthet                                                                    INNLEGG
Ansvarlig: Øyvind Eikrem

Denne arbeidsgruppen vil prioritere bidrag som fokuserer på forholdet mellom teknologi og bevissthet. Det inviteres til presentasjon av bidrag som tar utgangspunkt i antropologiske data (etnografi m.m.) og tradisjonelle antropologiske tankefigurer. Hensikten er å kaste vitenskapelig og filosofisk lys over forholdet mellom menneskelig tenkning, følelser og bevissthet på den ene side og variasjonen av teknologiske former på den annen (teknologi da forstått i bredeste forstand).

Abstracts på max. 1 side sendes til oyvindei@svt.ntnu.no

 

 

 

 

 

 Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 10.02.2006