Til NTNUs hovedside

Petroleumsantropologi”                                                                INNLEGG
Ansvarlig: Gunnar M. Lamvik og Vidar Hepsø

Denne arbeidsgruppen tar utgangspunkt i at norsk oljeindustri de siste årene har blitt en betydelig arbeidsplass for antropologer. Konkret hvilke problemstillinger er det antropologene er involvert i? Hva er det konkret som etterspørres fra næringen? Arbeidsgruppen er spesielt interessert i å se på hvordan antropologer jobber med sosio-tekniske problemstillinger i oljebransjen, relatert til mennesket som redskapsbruker. Er det sider ved oljesektoren som skulle tilsi at antropologien er særlig egnet til å møte enkelte utfordringer denne industrien står overfor?

Arbeidsgruppen tar sikte på å mønstre antropologer fra ulike sektorer av oljeklusteret i Norge. Potensielt vil bidrag til denne arbeidsgruppen kunne være dreid rundt:

Abstracts på maks 1 side sendes til gunnar.lamvik@sintef.no og vihe@statoil.com innen 20. april 2006

 

 

 

 

 

 Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 10.02.2006