Til NTNUs hovedside

Antropologi i organisatorisk praksis                                           INNLEGG
Ansvarlig: Kirsti Sarheim, Emil Røyrvik og Jens Røyrvik
 

I denne arbeidsgruppen ønsker vi å belyse antropologers kunnskapsproduksjon i forhold til organisatorisk praksis. I takt med globaliseringsprosessene utvikler organisasjonsantropologi seg til å bli et viktig felt innen faget, samtidig som stadig flere antropologer finner et kunnskapsproduserende virke utenfor akademia. Nye organisasjonsformer og nye teknologiske regimer skaper nye arbeidsformer og endrer vår forståelse av kunnskap og praksis. Hva vil det si å være Homo Faber i informasjonssamfunnet? Har hun forandret seg radikalt, eller bare undergått små endringer? Vi ønsker å diskutere kunnskapsbegrepet i det ”profesjonelle”, organiserte, teknologipregede og globaliserte samfunnet og inviterer deltagerne til å undersøke temaer som dette (lista er ikke uttømmende):
 

§          Kunnskapsbegrepets transformasjoner i vår tid – ontologi og epistemologi
Et mer praksis- og erfaringsbasert kunnskapsbegrep – kan det gi oss bedre forståelse av den praksis vi selv bedriver som antropologer og de felt vi utforsker?

§          Organisasjoner som arena for etnografiske studier. Hvordan endrer den etnografiske metoden seg i møte med organisasjoner, og hvordan endrer organisasjonene seg med antropologer ombord?

§          Kan antropologer brukes til noe? Skal og vil antropologer være nyttige eller skal vi insistere på et ikke-instrumentelt virke?

§          "Den primitive" var antropologiens utgangspunkt. Hvordan beskriver antropologien seg selv i den globale og senkapitalistiske verden?

 

Abstracts på maks 1 side sendes til emil.royrvik@svt.ntnu.no, jens.royrvik@ntnu.no og kirsti.sarheim@svt.ntnu.no innen 1.april 2006.
 

 

 

 

 Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 10.02.2006