Til NTNUs hovedside

MASTERGRADSSTUDENTENES ARBEIDSGRUPPE: ANTROPOLOGERS FREMTIDIGE ROLLE I ARBEIDSMARKEDET
Ansvarlig: Helene T. Strøm-Larsen

Antropologi er i dag et fag i endring. Fra å være et typisk akademisk fag, har det i dag fått en større rolle innen næringsliv og offentlige forvaltning. Vi som snart er nyutdannede antropologer har en spennende fremtid i møte. Men fremtiden er også usikker. Store deler av arbeidsmarkedet kunne trenge vår kompetanse. Vi sitter på en unik kunnskap, men har den blitt synliggjort godt nok? Og, vet vi hvordan vi skal markedsføre vår kompetanse i arbeidsmarkedet? Dette er spørsmål som engasjerer masterstudenter.

Arbeidsgruppen tar sikte på å klargjøre hvilke kunnskaper og hvilke ferdigheter vi som nyutdannede antropologer besitter, og hvordan vi kan nyttegjøre disse også utenfor akademia. Vi ønsker å rette blikket fremover ved å ikke bare se på hva faget brukes til i dag, men også å spekulere i hvilke roller antropologer kan spille i et fremtidig arbeidsmarket. Samtidig ønsker vi å rette et søkelys på hvordan den antropologiske utdannelsen har tilpasset seg fagets nye rolle utenfor akademia.

Primært er arbeidsgruppen for hovedfags- og mastergradsstudenter. Ferdigutdannede antropologer med kompetanse og ideer rundt denne tematikken er også velkomne.

Interesserte deltakere bes om å kontakte Helene T. Strøm-Rasmussen (helenesr@halden.net) innen 1. april.

 

 

 

 

 Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 10.02.2006