Til NTNUs hovedside

Studentstipend

Hovedfagsstudenter oppfordres til å holde innlegg på konferansen, og det er mulig å søke om konferansestipend for dem som er interessert i dette. Det er avsatt midler til fem student-stipend á kr 3000,-. Disse er primært ment som tilskudd til reise og deltakerutgifter for studenter utenfor Trondheim, men det er også mulighet for Trondheimsstudenter å søke om midler til dekning av konferanseutgifter.

Søknad med sammendrag og eventuelle spørsmål sendes til den ansvarlige for den aktuelle arbeidsgruppen.

Henvendelser kan også sendes Siv Hilde Bjørklund Mora:
siv.mora@svt.ntnu.no 

 Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 10.02.2006