Til NTNUs hovedside

Natur, redskapsbruk og kropp                                                        INNLEGG
Ansvarlig: Rune Flikke og Knut Nustad

Vi ønsker i denne arbeidsgruppen å prioritere bidrag som retter fokus på grensesnittet mellom redskapsbruk kroppsliggjøringsprosesser og omgivelser.

En rekke makrostudier har den senere tid fokusert på redskapsbruk i diakrone analyser av sosial forskjellighet. Geografiske og økologiske betingelser for utvikling av redskap, har blitt brukt for å forklare den skjeve fordelingen i verden  (Diamond 1997); historiske analyser har fokusert på hvordan det hellige som klassifikasjonsverktøy former forholdet mellom menneske og natur  (Szerszynski 2005). Vi mener et sentralt trekk ved slike studier er en tendens til å avpolitisere politisk skapt forskjellighet.

Dette panelet vil legge fokus på empiriske studier av skjæringspunktet mellom redskapsbruk og kroppsliggjøringsprosesser. Vi ser for oss ett vidt spekter av geografisk lokaliserbare studier som drøfter sosiale endringer skapt i forbindelse med åpenheten, ambivalensen og forflytningen av grenser i sonene som eksisterer mellom menneske som redskapsbruker og natur. Relevante spørsmål kan være: Hvordan har redskapsbruk blitt brukt til å redefinere menneskers forhold til natur? I hvilken grad brukes redskap som religion, språk og teknologi til å rydde, omdefinere og bearbeide sosiale relasjoner? Hvordan bidrar identifikasjon mellom mennesker og redskap i identitetskonstruksjoner?


Abstracts på maks. 1 side sendes til rune.flikke@sai.uio.no og knut.nustad@umb.no innen 1. april.

Litteratur:

Diamond, J. 1997. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. New York: W.W. Norton and Company.

Szerszynski, B. 2005. Nature, Technology and the Sacred. Religion and Spirituality in the Modern World. Oxford and Malden, MA: Blackwell Publishing.

 

 

 

 Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 10.02.2006