Til NTNUs hovedside

Redaktør:
Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 30.04.2006

ÅRSKONFERANSEN I NORSK ANTROPOLOGISK FORENING

19. - 21. MAI 2006
RICA NIDELVEN HOTELL
TRONDHEIM


HOMO FABER - REDSKAPSBRUKEREN
 

Årskonferansen i Norsk antropologisk forening er en begivenhet som finner sted hvert år i mai måned. Ansvaret for konferansen går på omgang mellom de forskjellige universiteter og høyskoler hvor det finnes antropologiske fagmiljøer. Konferansen går over tre dager. Målsetningen for konferansen er å være et møtested for sosialantropologer i og utenfor akademia. De siste år har deltagerantallet steget jevnt - parallelt med en stigning i antall medlemmer i foreningen og antall nyutdannede sosialantropologer. På Årskonferansen i Oslo 2004 var det 270 deltakere på konferansen. På Årskonferansen i Bergen var det omkring 170.

Har du spørsmål vdr. din registrering?
henvend deg til:
 
homofaber@adm.ntnu.no