Til NTNUs hovedside

 

FREDAG 19. MAI

1130-1230 Registrering
1230-1300 Åpning av konferansen v/ Halvard Vike, leder NAF
1300-1400 ÆRESFORELESNING: Talekunst: Teknikk og naturlighet i det offentlige
rom
Professor Anders Johansen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
1400-1430 PAUSE
1430-1630 ÅRSMØTE I NORSK ANTROPOLOGISK FORENING
1630-2030 Frie aktiviteter
2030 KVELDSSESJON (PLENUM) OM "INTELLECTUAL PROPERTY" (ABSTRACT)
NB! Finner sted på Café Ni Muser
Professor Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk institutt, UiO
Seniorforsker Trude Borch, NORUT Samfunnsforskning, Tromsø
Universitetslektor Gro Ween, Sosialantropologisk institutt, UiO
Ordstyrer: Førsteamanuensis Tord Larsen, Sosialantropologisk institutt, NTNU


LØRDAG 20. MAI

0900-1300 PLENUMSSESJON: HOMO FABER - REDSKAPSBRUKEREN (ABSTRACTS)

Professor Edvard Hviding, Institutt for sosialantropologi, UiB

Førstelektor Hanne Müller, Institutt for sosialantropologi, UiB

Sosialantropolog Henrik Sinding-Larsen, Oslo

Overinspektør Espen Wæhle, Etnografisk Samling, Nationalmuseet, København

Professor Merete Lie, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Seniorforsker Tian Sørhaug, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO

1300-1400 LUNSJ
1400-1730 Parallelle arbeidsgrupper
1730-1930 frie aktiviteter
1930-2000 Mottakelse i baren på Rica Nidelven Hotell
2000 Festmiddag, Rica Nidelven Hotell


SØNDAG 21. MAI

0900-1230   parallelle arbeidsgrupper
1240-1300   avslutningsord v/ Halvard Vike
1300-1400   LUNsj
 

 

 


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 11.05.2006