Til NTNUs hovedside

 

Invitasjon til å arrangere arbeidsgrupper

Ønsker du å arrangere en arbeidsgruppe? Vennligst send inn forslaget til den lokale faglige komiteen som er nedsatt for å koordinere konferansens program. Forslaget bør inneholde en tittel på arbeidsgruppen og et sammendrag på maks. 200 ord. Komiteen setter pris på om forslagstillerne tydeliggjør relevansen av arbeidsgruppen i forhold til konferansens over-ordnede tema. Send forslaget til:

Stipendiat Sigrid Damman (sigrid.damman@svt.ntnu.no)
Seniorforsker Gunnar Lamvik (gunnar.lamvik@sintef.no)
Førsteamanuensis Tord Larsen (tord.larsen@svt.ntnu.no)
Førsteamanuensis Jan Ketil Simonsen (jan.ketil.simonsen@svt.ntnu.no) 


Redaktør:
Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 13.02.2006