Til NTNUs hovedside

Larsen, Tord

Førsteamanuensis

TEMATISKE SPESIALOMRÅDER ETNOGRAFISK REGION
 • Religionsantropologi
 • Etnisitet
 • Kulturoversettelse og tegnteori
 • Komparativ etikk og rettsantropologi
 • Handling, person og emosjon
 • Modernisering
 • Grenseområdene antropologi/filosofi
  og antropologi/historie
 • Canada (indianere)
 • Øst-Afrika (Tanzania)
 • Papua New Guinea

UTVALGTE ARBEIDER:

Larsen kom til antropologien via studier i språkfilosofi, handlingsteori og estetikk - interesser som kommer til syne i arbeider om teoretiske problemer knyttet til kulturoversettelse, komparativ etikk og tegnforståelse.

Det første feltarbeidet (i Canada) dreide seg om etniske prosesser og transformasjonen av kulturelt inventar til etniske emblemer. I årene etter dette arbeidet han vesentlig med etiske og kognitive aspekter ved kulturrelativisme anvendt pa' bl.a. kulturmøter, modernisering, menneskerettigheter og antropologisk komparasjon.

Sentrale forskningstemaer nå er: a)modernisering i et webersk perspektiv med fokus på endring i personforståelse og etikk slik den kommer til uttrykk i rettsinstitusjoner i Papua New Guinea, b) tegnforståelsens historie, slik den er knyttet til antropologiens historie og Europas vekslende forhold til sine "andre".

Larsen har deltatt i en rekke tverrfaglige prosjekter, bl.a. "Individet i den europeiske kulturtradisjon", et AIDS-prosjekt i Tanzania, "AIDS-debattens retorikk", "Identitet, etnisitet og nasjonalitet i lokal kontekst".

Larsen har vært "Research Fellow" ved Memorial University (Canada) og Visiting Scholar ved University of Chicago. Han har vært leder av den norske antropologforeningen.
Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: Gunn.Kyrkjeeide@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 29.09.2003