Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SANT 2004 Utvikling, modernisering og globalisering

VÅREN 2005


Oppgave 1
Svar på 1 av følgende 2 oppgaver:

1.a.
Transkulturelt flyt av personer, ting, varer, forestillinger og ideer fører til sosial og kulturell endring i lokalsamfunn. Diskuter ulike måter å begrepsfeste slike endringsprosesser.
Bruk eksempler fra pensum.

1.b.
Diskuter ulike måter globalisering utfordrer antropologiske forestillinger, begreper og metoder.


Oppgave 2
Svart kort på 2 av følgende 4 spørsmål:

2.a. Hva menes med begrepene 'globalisering som prosess' og 'globalisering som prosjekt'?
2.b. Hva menes med begrepet 'deterritorialisering av kultur'?
2.c. Hva særpreger utviklingsdiskursen i Malaysia?
2.d. I hvilken grad sammenfaller global spredning av populærkultur med forskjeller i politisk og militær makt?Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 28.10.2005