Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SANT 2004 Utvikling, modernisering og globalisering

VÅREN 2004 (22. mai)


Velg en av følgende to oppgaver:

1. Drøft hvordan antropologiske perspektiver anvendes i utviklingsprosjekter.


2. Hvordan forstås globalisering fra et antropologisk ståsted? Og hva kan videre sies er sammenhengen mellom globalisering, modernisering og utvikling?


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 13.10.2004