Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SANT 2004 Utvikling, modernisering og globalisering

HØST 2005


Velg en av følgende to oppgaver:

1.Redegjør for begrepene homogenisering og heterogenisering. Vis med eksempler fra pensum nytten av disse begrepene i studiet av sosial og kulturell endring.

2.Drøft med utgangspunkt i Ulf Hannerzs monografi "Foreign News: Exploring the World of Foreign Correspondence" metodiske utfordringer i antropologiske studier av globale fenomener.


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 28.03.2006