Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SANT 2004 Utvikling, modernisering og globalisering

HØST 2004 ()


Velg en av følgende to oppgaver:

1.Hva menes med begrepet "glokalisering"?


2.Hvilke betydninger har rom og sted i diskusjonene om globalisering og kultur?


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 02.05.2005