Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SVSANT 103 IDENTITET; DANNELSE OG KOMMUNIKASJON AV IDENTITETER

HØSTEN 2003 (1.desember)


Svar på en av følgende to oppgaver:

1. "Kaste er et fenomen som vi finner kun i India". Drøft dette utsagnet ved hjelp av sosialantropologisk litteratur fra pensum.

2. Drøft fenomenet "etnisk identitet" ved hjelp av relevant pensumlitteratur.


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: Ragna.stalsberg@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 14.04.2004