Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SVSANT 102 VERDI: ØKONOMI, POLITIKK OG ØKOLOGI

VÅREN 2003 (20.mai)


Kandidaten besvarer en av følgende to spørsmål:

1. Vis med utgangspunkt i to empiriske eksempler fra pensumlitteraturen hvordan legitimering av maktforhold i samfunn kan foregå.

2. Trekk først opp noen forskjeller mellom henholdsvis gave - og pengeøkonomier. Drøft deretter ved hjelp av eksempler fra pensum forholdet mellom gaver og statuser, og med det noe av mangfoldet av de motiver og virkninger som ligger til grunn for gaveutveksling i det som Marcel Mauss omtaler som "arkaiske samfunn".


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: Ragna.stalsberg@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 14.04.2004