Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

GRUNNFAG - SV SANT 101
Kunnskap: Verdensbilde, rituelt liv og kulturell klassifikasjon

VÅREN 2002 (10.mai)


Svar på en av følgende to oppgaver:

1) Gjør rede for den faghistoriske retningen som betegnes som strukturfunksjonalisme. Diskuter hvordan religiøse fenomener kan forstås ut fra denne retningen.

2) Presenter og drøft på grunnlag av pensum forskjellige antropologiske tilnærminger til/analyser av magi.


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: Ragna.stalsberg@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 18.11..2002