Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

GRUNNFAG - SV SANT 101
Kunnskap: verdensbilde, rituelt liv og kulturell klassifikasjon

VÅREN 2001 (10.mai)


Svar på en av følgende to oppgaver:

1) Drøft gjennom eksempler sosiale og symbolske sider ved overgangsritualer (rites de passage).

2) Redegjør for de faghistoriske retningene funksjonalisme og struktur-funksjonalisme. Drøft deretter likheter og forskjeller mellom dem. Bruk gjerne eksempler.


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: Ragna.stalsberg@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 01.10.2002