Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SVSANT 101 KUNNSKAP; VERDENSBILDE, RITUELT LIV OG KULTURELL KLASSIFIKASJON

HØSTEN 2002 (3.desember)


Svar på en av følgende to oppgaver:

1. Gi eksempler på og drøft antropologiske tilnærminger til ritualer.

2. Drøft metoder for datainnsamling som antropologer bruker på feltarbeid. Gi eksempler.


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: Ragna.stalsberg@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 14.04.2004