Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

GRUNNFAG - SV SANT 101
Kunnskap: verdensbilde, rituelt liv og kulturell klassifikasjon

HØSTEN 2001 (26. NOVEMBER)


Svar på en av følgende to oppgaver:

1) Gi en fremstilling av sosialantropologiske tilnærmelser til virkelighetsforståelse.
Belys temaet med eksempler fra ulike kosmologier.

2)Drøft sosialantropologiske tilnærmelser til spørsmål om renhet og urenhet, og vis ved eksempler ulike typer klassifiseringer. Redegjør spesielt for tabuforestillinger.


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: Ragna.stalsberg@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 01.10.2002