Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SANT 1003 Kunnskap: Verdensbilde, rituelt liv og kulturell klassifikasjon

Våren 2006


Svar på en av følgende to oppgaver:

1. Gi eksempler på og drøft antropologiske tilnærminger til rituelt liv. Bruk empiriske eksempler fra pensumlitteraturen.

2. Drøft sosialantropologiske tilnærmelser til spørsmål om liminalitet, og vis ved eksempler ulike typer for kulturelle klassifiseringer. Redegjør spesielt for overgangsritualer.
Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 20.11.2006