Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SANT 1003 Kunnskap: Verdensbilde, rituelt liv og kulturell klassifikasjon

Våren 2005


Svar på en av følgende to oppgaver:

1. Gi eksempler på og drøft antropologiske tilnærminger til magi. Bruk empiriske eksempler fra pensumlitteraturen.

2. Gjør rede for og drøft noen antropologiske tilnærminger til rituelle fenomener. Bruk empiriske eksempler fra pensumlitteraturen.
Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 20.10.2005