Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SANT 1003 Kunnskap: Verdensbilde, rituelt liv og kulturell klassifikasjon

Høst 2005

Besvar en av følgende to oppgaver:

1. Gi eksempler på og drøft antropologiske tilnærminger til magi. Bruk empiriske eksempler fra pensumlitteraturen.

2. Drøft sosialantropologiske tilnærmelser til spørsmål om renhet og urenhet, og vis ved eksempler ulike typer klassifiseringer. Redegjør spesielt for tabuforestillinger.Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 28.03.2006