Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SANT 1003 Kunnskap: Verdensbilde, rituelt liv og kulturell klassifikasjon

Høst 2004 (14. des.)


Svar på en av følgende to oppgaver:

1. Gi eksempler på og drøft antropologiske tilnærminger til magi.

2. Gjør rede for og drøft noen antropologiske tilnærminger til religiøse fenomener. Bruk empiriske eksempler fra pensumlitteraturen.


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 02.05.2005