Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SANT1000 / EX.FAC LÆREN OM MENNESKET - INNFØRING I SOSIALANTROPOLOGI

VÅR 2006


Svar på 1 av følgende 3 oppgaver:

1.Ta utgangspunkt i Lauriston Sharpe sin artikkel om Yir Yoront folket, "Technological innovation and cultural change" og diskuter hvorfor en holistisk tilnærming kan være nyttig for å forstå fremmede samfunn.

2. I "Små steder - Store spørsmål" skriver Thomas Hylland Eriksen: "Man kan godt være faglig kulturrelativist og privat etnosentriker." Forklar hva kulturrelativisme og etnosentrisme er og diskuter denne påstanden med utgangspunkt i pensumlitteraturen.

3. Ta for deg minst to av de tidlige teoretiske retningene innenfor antropologien og forklar hva disse la vekt på når de analyserte og sammenlignet samfunn. Nevn kort eventuell kritikk som har blitt rettet mot de retningene du tar for deg.


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 20.11.2005