Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SANT1000 / EX.FAC LÆREN OM MENNESKET - INNFØRING I SOSIALANTROPOLOGI

VÅR 2005


Svar på 1 av følgende 3 oppgaver:

1. Diskuter ulike sider ved den folkelige og den faglige bruken av begrepet kultur.

2. Redegjør for ulike aspekter ved sosialantropologisk metode.

3. Redegjør faghistorisk for fremveksten av fortolkningsantropologien.


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 17.10.2005