Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SANT1000 / EMNE III: LÆREN OM MENNESKET - INNFØRING I SOSIALANTROPOLOGI

VÅR 2004 (25. mai)


Svar på en av følgende to oppgaver:

1. Gjør rede for de faghistoriske retningene som betegnes som funksjonalisme og strukturfunksjonalisme. Vis hvordan helhetsperspektivet kommer til uttrykk i disse retningene.

2. Vis hvordan aktørperspektivet kommer til utrykk hos teoretikere som Fredrik Barth og Erving Goffman..


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 12.10.2004