Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SANT1000 / EX.FAC LÆREN OM MENNESKET - INNFØRING I SOSIALANTROPOLOGI

HØST 2005


Besvar en av følgende tre oppgaver:

1. Kulturrelativismen regnes som et av Franz Boas sine viktigste bidrag til antropologien. Kommenter kort hvordan kulturrelativismen på Boas' tid representerte en kritikk av datidens ledende teoretiske retninger. Drøft deretter, med utgangspunkt i pensum, hva kulturrelativismen har betydd for antropologien.

2. Diskuter med utgangspunkt i pensum hvorvidt dagens pågående globaliseringsprosesser kan sies å viske ut kulturelle forskjeller.

3. Den vanligste antropologiske metode kalles "deltakende observasjon". Ta utgangspunkt i eksempler fra pensum og drøft denne metoden.


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 28.03.2006