Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SANT1000 / EMNE III: LÆREN OM MENNESKET - INNFØRING I SOSIALANTROPOLOGI

HØST 2004


Svar på en av følgende to oppgaver:

1. Sosialantropologi karakteriseres bl.a. ved ofte å innta et "mikro-perspektiv" på samfunn og kultur. Drøft hva som ligger i dette, og vis ved eksempler hvordan sosialantropologer med utgangspunkt i små enheter forsøker å forstå også større sosiale og kulturelle fenomener.

2. Fra beskrivelser av hvordan samfunn fungerer og integreres, har sosialantropologien beveget seg mot en større interesse og fokusering på endringsprosesser, og derfra igjen mot en interesse for kultur som meningssystemer. Gi en oversikt over denne faglige utviklingen.


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 28.10.2005