Til NTNUs hovedside

EKSAMENSOPPGAVER

SANT1000 / EMNE III: LÆREN OM MENNESKET - INNFØRING I SOSIALANTROPOLOGI

Høsten 2003 (8.desember)


Svar på en av følgende to oppgaver:

1. Gjør rede for, og drøft nytten av, noen av sosialantropologiens viktigste metoder for datainnsamling.

2. Tord Larsen stiller i en artikkel fra 1979 spørsmålet: "er alle andunger egentlig svaner?" Gjør rede for problematikken som skisseres i artikkelen, og utvid diskusjonen til å omfatte kulturbegrepet og relativismeperspektivet i sosialantropologien.


Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 01.10.2002