Bli Abonnent!

Skriv for oss!

Nyheter

Siste nummer

Utgaver

Artikler

Bestilling

Om Oss

Kontakt Oss

Lenker

Normal stil    
Økt lesbarhet
 
- Bladkongen.no - Psykologisk Institutt NTNU - Masterforeningen i Psykologi -
- Psykologistudentenes linjeforening NTNU - Tidsskriftet Impuls ved UIO -
 
Siste nummer:

Redaksjonen:
se også info i bunnen
 
bilde manglerRedaktør:
Even I. Bolstad
evenibstud.ntnu.no


bilde manglerØkonomi:
Cecilie Liseth
cecillistud.ntnu.no


bilde manglerWebansvarlig:
Ingrid Bondkall Gjerde
ingridbgstud.ntnu.com


bilde manglerMarkedsføringsansvarlig:
Susanne Aakvik Bjørge
susanne.bjorgegmail.com


bilde manglerFotoansvarlig:
Fanny Elisabeth Klang
fannyekstud.ntnu.no


bilde manglerLayout:
Kristine Reitan Lien
krislienstud.ntnu.no


bilde manglerMarkedsføring:
Harald Lauvås Korsåsen
harald.lauvasgmail.com


bilde manglerLayout:
Lars Dypås Løhre
larsdlstud.ntnu.no


bilde manglerLayoutansvarlig:
Espen Strømnes
espestrstud.ntnu.no


bilde manglerAbonnementansvarlig:
Juliane Andreassen
julianekstud.ntnu.noPsykologisk Tidsskrift ble etablert i 1996 ved hjelp av ansatte og studenter ved Psykologisk Institutt ved NTNU. Det utgis 3 ganger i året, et nummer på høstsemestert og to nummer på vårsemesteret. Vi har artikler, konferanseomtaler, leserbrev og bokanmeldelser. Hvert nummer har et tema som majoriteten av artiklene tar for seg.

Psykologisk Tidsskrift er et fagtidsskrift som driftes av studenter på alle nivå i utdannelsen, er definert som en læringsarena av instituttet, og tidsskriftes hovedoppgave er å gi studenter muligheter til å publisere artikler m.m., men tar også imot bidrag fra ansatte på universitetene og fagpersoner i arbeidslivet.

Tidsskriftet retter seg mot psykologistudenter på alle nivå, folk som anvender psykologi i yrkessammenheng, og ellers alle med interesse for psykologi.

Psykologisk Tidsskrift kan kjøpes på Akademika på NTNU Dragvoll, og på Universitetsbokhandelen i Tromsø.

Psykologisk Tidsskrift har kontorer på Dragvoll i bygg 12, nivå 4, rom 12-409.
Kontortid for dette semesteret er mandager fra kl 12 til kl 14.Tlf.nr. 73 59 19 73.