PassfotoHilmar Nordvik, Dr. Polit.

Hovedområder

  • Personlighetspsykologi, spesielt trekk-teori.
  • Implikasjoner av personligheten for utvikling, karriere, samliv m.m.
  • Testmetodikk og psykometri.

Publikasjoner:

Nordvik, H. (1991). Work activity and career goals in Holland’s and Schein’s theories of vocational personalities and career anchors. Journal of Vocational Behavior, 38, 165-178.

Nordvik, H. (1991). Kjønnsforskjeller i yrkesønsker. Hvor store er de og hvor fort endres de? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 28, 981-988.

Krekling, S. & Nordvik, H. (1992). Observational training improves adult women's performance on Piaget's water-level task. Scandinavian Journal of Psychology, 33, 117-124.

Undheim, J. O. & Nordvik,.H. (1992). Socio-economic factors and sex differences in an egalitarian educational system: academic achievement in 16-year-old Norwegian students. Scandinavian Journal of Educational Research, 36,87-98.

Nordvik, H. (1994). Vocational and Career Preferences. Explorations of Sex Differences and Relations between Vocational, Career and Personality Concepts. Universitetet i Trondheim: Dr.Polit.avhandling.

Nordvik, H. (1994). Two Norwegian versions of the MBTI, form G: scoring and internal consistency. Journal of Psychological Type, 29, 24-31.

Nordvik, H. (1994). Type, vocation, and self-report personality variables: A validity study of a Norwegian translation of the MBTI, Form G. Journal of Psychological Type, 29, 32-37.

Nordvik, H. (1995). Stabilitet i den voksne personlighet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 32, 22-28.

Nordvik, H., Engvik, H., Havelin, A. & Vefling, K. (1995). VEIVALG. Et EDB-program for veiledning og yrkesorienterende undervisning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 32, 926-932.

Undheim, J. O., Nordvik, H., Gustafsson, K., & Undheim, A.M. (1995). Academic achievements of high-ability students in egalitarian education: a study of able 16-year-old students in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research, 39, 157-167.

Nordvik, H. & Undheim, J. O. (1995). Cognitive abilities and parent resources in the prediction and understanding of achievement. In G. Kaufmann, T. Helstrup, & K. H. Teigen (Eds.) , Problem solving and cognitive processes. A festschrift in honour of Kjell Raaheim. Bergen: Fagbokforlaget.

Nordvik, H. (1996). Similarity among partners in real and perceived personality traits. Scandinavian Journal of Psychology, 37, 444-450.

Nordvik, H. (1996). Relationships between Holland's vocational typology, Schein's career anchors and Myers-Briggs' types. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 69, 263-275.

Nordvik, H. (1997). Personlighet og yrke. Impuls, 51, 30-33.

Nordvik, H. (1997). Global factors of 16PF5. Presentation 4th European Conference on Psychological Assessment, Lisboa.

Nordvik, H. (1997). Personality dimensions and leadership tasks: Interrelated variables or common concepts? Presentation 8th European Conference on Work and Organizational Psychology, Verona.

Nordvik, H. & Brovold, H. (1998). Personality traits in leadership tasks. Scandinavian Journal of Psychology, 39, 61-64.

Nordvik, H. & Amponsah; B. (1998). Gender differences in spatial abilities and spatial activity among university students in an egalitarian educational system. SEX ROLES. A Journal of Research, 38, 1009-1024.

Nordvik, H. (1999). Correlational analyses of ipsative scales illustrated by Holland's hexagon model of vocational categories. Presentation 5th European Conference on Psychological Assessment, Patras.

Nordvik, H. (1999). Testvaliditet: Måling og prediksjon. I Best i test - rett person på rett plass? (ss.29-31). Oslo: NIPA.

Nordvik, H., Berg, A. & Ekelund, B. Z. (2000). Norsk utgave av Cattells 16PF5. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 37, 437-447.

Andersen, P. & Nordvik, H. (2000). Barnum effect in NEO PI-R traits? Presentation XVII International Congress of Psychology, Stockholm.

Kornør, H. & Nordvik, H. (2000). Personality traits in leadership proficiency. Presentation XVII International Congress of Psychology, Stockholm.

Nordvik, H. & Ulleberg, P. (2000). Teststatistikk. Trondheim: Tapir.

Hjelmeland, H., Nordvik, H., Bille-Brahe, U., De Leo D., Kerkhof, A. J., Lönnqvist, J., Michel, K., Renberg, E. S., Schmidtke, A., & Wassermann, D. (2000). A cross-cultural study of suicide intent in parasuicide patients. Suicide and Life-Threatening Behaviour, 30, 295-303.

Ulleberg, P. & Nordvik, H. (2001). Faktoranalyse. Trondheim: Tapir.

Nordvik, H. (2001). Menneskelig stabilitet. PT Psykologisk Tidsskrift, 2, 10-11.

Nordvik, H. (2001). Inntrykk fra en ISSID-konferanse om individualitet, stabilitet, arvelighet og evolusjon. PT Psykologisk Tidsskrift, 3, 40-41.

Gravråkmo, A., Nordvik, H., Solberg, O. A., & Fossum, L. K. (2001). NEO PI-R as an instrument for personal development among air force cadets. Presentation 42nd Conference of the Military Testing Association, Edinburgh.

Solberg, O. A., Gravråkmo, A., Fossum, L. K., Grimnes, R., & Nordvik, H. (2001). Determinants for coping expectations among air force cadets. Presentation 42nd Conference of the Military Testing Association, Edinburgh.

Lillefjell, M., Espnes, G. A. & Nordvik, H. (2001). The personality of women with musceloskeletal pain. Presentation 16th Worl Congress of Psychosomatic Medicine, Gøteborg.

Sickel, R. & Nordvik, H. (2002). Den grafologiske metodens validitet i forhold til femfaktormodellen for personlighetstrekk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 39, 110-114.

Andersen, P. & Nordvik H. (2002). Possible Barnum effect in the Five Factor Model: Do respondents accept random NEO Personality Inventory Revised scores as their actual trait profile? Psychological Reports, 90, 539-545.

Nordvik, H., Martinsen, Ø., & Eriksen Østbø, L. (2002). Norwegian data on the universality and validity of the Five Factor Model of personality traits. Presentation 11th European Conference on  Personality , Jena

Hjelmeland, H., Hawton, H., Nordvik, H., Bille-Brahe, U., De Leo, D., Fekete, S., Grad, O., Haring, C., Kerkhof, J. F. M., Lönnqvist, J., Michel, K., Renberg, E. S., Schmidke, A, Van, Heeringen, K., & Wasserman, D. (2002). Why people engage in parasuicide: A cross-cultural study of intentions. Suicide and Life-Threatening Behavior, 32, 380-392.

Hjelmeland, H. Knizek, B. L., & Nordvik, H. (2002). The communicative aspect of nonfatal suicidal behavior - are there gender differences. Crisis. The Journal of Crisis Intervention an Suicide prevention, 23, 144-155.

Nordvik, Hilmar (2002).
Personlighetstrekk; deres art og antall, årsak og betydning. Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab Forhandlinger 2002 , 157-164

Nordvik, Hilmar (2003). Personlighet og yke. I P. Ø. Saksvik og K. Nytrø (red). Ny personalpsykologi for et arbeidsliv i endring. Oslo: Cappelen.

Nordvik, Hilmar (2003). Metoder i personellutvelgelse. I P. Ø. Saksvik og K. Nytrø (red). Ny personalpsykologi for et arbeidsliv i endring. Oslo: Cappelen.

Danielsen, I. H., Nordvik H. & Saksvik, P.Ø.  (2003). Individuell karriere og lojalitet til bedriften - motstridende interesser?. I P. Ø. Saksvik og K. Nytrø (red). Ny personalpsykologi for et arbeidsliv i endring. Oslo: Cappelen.

Moldjord, C., Gravråkmo, A. & Nordvik, H. (2003). Multioffiseren og multisoldaten. Kan samme offiser og soldat først vinne krigen for så å bygge demokratiet? Norsk militært tidsskrift, 8/9, 14-16.

Nordvik, H., Martinsen, Ø., & Østbø, L. E. (2003). Norsk utgave av Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kornør, H. & Nordvik, H. (2004) Personality traits in leadership behaviour. Scandinavain Journal of Psychology, 45, 49-54.

Nordvik, H. (2004). Cattells 16 PF5 i norsk utgave. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41, 33-34.

Saksvk, I. B., Saksvik, Ø. & Nordvik, H. (2004). Personlighetens rolle for hvordan stress oppleves i arbeidslivet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41, 612-619.

Hovedside NTNUFakulteter, sentra og institusjoner, NTNUNTNU
SVT fakultetet, NTNUFakultet
Psykologisk institutt, NTNUOversikt over vitenskapelige ansatte ved Psykologisk institutt.Institutt
Privat side


Ansvarlig for innhold: Hilmar Nordvik 
Oppdatert
15.12.04

Hovedside NTNU