NuLab - Home Page
   
     

 

 

 

 

 

"Vi ses på Nu-lab'n"

 


 

 

 

 


 

 

Vi gjennomfører et prosjekt om hvordan spedbarn oppfatter omverden. Hensikten med prosjektet er å undersøke hjernens funksjon og dens utvikling ved å registrere elektrisk aktivitet i hjernen, mens barnet holder på med enkle visuelle oppgaver. Man ønsker å få kunnskap om hvordan hjernen til barn fungerer. Dette kan lære oss å forstå barna bedre, og på sikt, hjelpe barn der hjernen ikke fungerer helt som den skal. Prosjektet vil bli utført i samarbeid med professor Audrey van der Meer og professor Ruud van der Weel ved psykologisk institutt, NTNU, og er finansiert av Norsk forskningsråd.

Prosjektet er basert på frivillig deltakelse, og du/dere kan når som helst trekke dere underveis og be om å få slettet data om deres barn uten begrunnelse. Dere er ikke forpliktet til å gjennomføre og en eventuell avbrytning vil ikke få noen konsekvenser. Data som samles inn vil bli behandlet konfidensielt, og det vil bare være prosjektmedarbeidere med taushetsplikt som har tilgang til det. Datamaterialet bestående av hjerneregistrering og video-opptak av barnet vil bli anonymisert ved prosjektslutt, slik at opplysninger om det enkelte barn ikke vil kunne tilbakeføres til den enkelte deltaker. Prosjektet er meldt in Personvernombudet for forskning og Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste, og er vurdert og godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk, region Midt-Norge.

Undersøkelsen vil foregå ved Nevrovitenskapelig utviklingslaboratorium, Psykologisk institutt, Dragvoll, NTNU. Deltakelse i prosjektet vil foregå under en times besøk. Barnet vil ha på seg en helt ufarlig hette med små sensorer og ledninger, og vil se på film mens det sitter på mammas fang. Hvis barnet ikke trives med hetten, skal det ikke tvinges og forsøket blir avsluttet. Noen vil bli forespurt om å bli med flere ganger for å studere hjerneutviklingen over tid. Dersom du kunne tenke deg å la din sønn/datter delta, kan du gjerne ta kontakt med oss her: Registrer babyen din eller SMS på mobiltelefon 91897522.