Institutt for sosiologi og statsvitenskap
NTNU, 7491 Trondheim
IISS, Dragvoll, block 9, level 5, office 9580

Tlf: 73 59 02 67 / 41 60 66 74
E-post: anmagritt.jensen@svt.ntnu.no

Sist oppdatert: 10.04.2008
Ansvarlig: An-Magritt Jensen