Til NTNUs hovedside

Torbjørn L. Knutsen 

English version here

Professor

Besøksadresse: ISS, Dragvoll, Bygg 9, nivå 5, kontor nr. 9549
Telefon: 73 59 23 50 
Telefaks: 73 59 15 64
E-post: torbjorn.knutsen@svt.ntnu.no
Fagfelt/interesser: Internasjonal politikk, politisk teori
ISS hjemmeside StudentInfo Forelesningskatalogen  

  Undervisning:

SVPOL2003 Prosjektoppgave, internasjonal politikk   

 

  Forskning og

  forfatning

IR Theory:           "Introduction" (to a New 3rd Edition)

World Order:        "Introduction"

Ways of Knowing: "Table of Contents"

 

  Annet:

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Om å skrive semesteroppgave i statsvitenskap

Om å skrive vitenskapelig form

 

  Lenker:

 Norske:     UBIT, NorgesLexi,

 Andre:        Text: Britannica, Oxford, LoC, kule bøker, aviser

                     Tall:  Statistikk

                        Bilde: PBS

                            Lyd:   BBC

                                Div: bylegender    


Redaktør: Torbjørn Knutsen  Teknisk ansvarlig: Torbjørn Knutsen Sist oppdatert: