Informasjonssøking på nettet

Det er et hav av informasjon tilgjengelig på nettet. Problemet er hvordan en skal finne det som er mest relevant. Det finnes flere bra søkemotorer tilgjengelig. Ofte er det en smakssak hva en liker å bruke. Det er imidlertid også substansielle forskjeller mellom søkemotorer
·”Fast” er en søkemotor som tildels er utviklet i Trondheim. Dette er en motor som gjør brede søk, men som ikke i like stor grad som andre motorer skiller mellom sider avhengig av hvor populære de er. Det gjør at Fast kan være egnet blant annet hvis du ønsker å få treff som ikke søkes så ofte. 

·”Yahoo” gjør også brede søk, men trefflistene til Yahoo er blant annet sortert etter hvor ofte nettstedene er søkt etter. Dette er bra hvis en søker velkjente sider, men ikke har den aktuelle adressen.

·”Kvasir smartsøk” er en søkemotor som er fin dersom en ønsker å gjøre spesifikt avgrensa søk. For eksempel dersom en bare søker etter norske treff. 

·”FTP–søk” kan være tingen dersom en søker etter bestemte typer av filer.I de fleste søkemotorer er det mulig å gjøre gode avgrensninger i søkene. For en rask innføring i logikken bak slike avgrensninger kan det være lurt å se på en rask innføring i Boolsk logikk, (bruk av logiske operatører) ved internettsøk. 

Det finnes en mengde generelle internettressurser av interesse i faglig sammenheng. Linker til slike ressurser finnes på en mengde hjemmesider. Nedenfor er det samlet noen få som kan brukes som et  utgangspunkt for videre nyttig surfing:


Generelle ressurser

General social science resources (University of York Library)
Social Science Information Gateway - SOSIG

Social Sciences

Social Sciences WWW Virtual Library

Britannica Search


Internettressurser for sosiologi

Ressurser i sosiologi. NTNUs hjemmesider
SocioSite - Going Dutch Sociology

Norsk sosiologforening

Nesstar - verktøy for dataanalyse på nettet

Litt cybersosiologi


Internettressurser for statsvitenskap

Argus Clearinghouse. Government, Law and Elections
Argus Clearinghouse. Political Science

CIA: World Factbook 2000

Goverments on WWW

ICPSR Homepage (Inter-university Consortium for Political and Social Research at University of Michigan)

North Carolina State Univ. Resources in Pol. Science and Public Adm.

Political Science and Other Links at Western Wash. Univ. Student Server

Political Science Personal Homepages

Political Science Virtual Library at Univ. of Connecticut

RAND Home Page

WWW Resources for Political Scientists at Univ. of Colorado

WWW Virtual Library: Political Science


Statistikk og dataarkiv

CESSDA - Council of European Social Science Data Archives
The Gallup Organization

EUROSTAT HOME PAGE

NSD Hjemmeside

Resource Center for Access to Data on Europe

SocioSite: SOCIAL SCIENCE DATA ARCHIVES

SPSS Inc. - Statistical Product & Service Solutions

Svensk och internationell statistik

Statistisk sentralbyrå

Web-tjenere ved statistiske byråer i andre land


Norske kilder

Norge.no
FYLKESTINGSVALG 1995

Kommunenøkkelen

KOMMUNEVALG 1995

Nyheter fra NTB

ODIN - Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge

Offentlige dokumenter/Univ. i Oslo

Politiske partier i Norge og verden f. øvrig

Stortingets informasjonstjener

Tekstlinjesøk i Stortingets spørretime


Forente Stater

Welcome To The White House
U.S. Government Sites at Univ. of Wisconsin

U.S. Government Printing Office

Library of Congress Home Page

Storbritannia

CCTA Government Information Service
Dr. Dave's U. K. Pages

New UK Official Publications Online - Main Index.


European communities

CELEX-ILI Abonnement for NTNU. Inneholder bl.a. Official Journal. L- og C-seriene. Materiale fra Europadomstolen og EU-parlamentet. Endelige(final) Com-dokumenter.


Classified Index Statistics

CORDIS Home Page 

Europa Homepage

EUROPARL home page

EUROSTATs hjemmeside


Andre områder

Political Database of the Americas(Latin-Amerika)


WWW Virtual Library: African Studies

WWW Virtual Library. Asian Studies

WWW Virtual Library: Russian and East European Studies

FN-organisasjoner

FN-samlingen ved UBIT - Veiledning for å finne fram til FN-informasjon med pekersamling


UNESCO WEB

UNICEF Home Page

UNIDO Homepage

United Nations Headquarters Homepage

United Nations and other international organizations

United Nations Scholars' Workstation Home Page

World Health Organization WWW Home Page