Til NTNUs hovedside

Berit Skog

 

 

Førsteamanuensis

 

Besøksadresse:

ISS, Dragvoll, Bygg 9, nivå 5, kontor nr. 9585

 

Telefon:

+ 47 73 59 17 77 Mobil 958 29207

 

Telefaks:

73 59 15 64

 

E-post:

berit.skog@svt.ntnu.no

 

Fagfelt/interesser:

Utdanning, Kulturstudier, IKT, kjønn, sosial klasse, bruk av mobil og sms

 

 

 

 

 

 

ISS hjemmeside

StudentInfo

Forelesningskatalogen

 

 

Undervisning:

 

Ny publikasjon:

SOS3503

Skog, Berit (2008) Fra World of Warcraft til YouTube. Bruk av dataspill og nettsamfunn blant deltagere på The Gathering 2008” .NTNU Rapport

 

 

Forskning:

Rapporter på Mobilprosjektet *

  • Sms-flørtere, Mobilposører og Mobilblottere (2006)
  • MOBILTELEFONEN - en ressurs eller et problem i skolen? (2004) 
  • MMS - Mobil Med Smil :- ) (2003)
  • SMS- Send Melding Straks. Om språk og stil på mobil (2002)
  • Ungdom og SMS (2002)
  • Mobile trender i ungdomsmiljø og næringsliv (2001)

Kronikker

Nytt prosjekt: Facebook som sosial kapital (oppstart mai 2007)

Nettsamfunnet Facebook har hatt en eksplosiv utvikling siden oppstarten for 2 år siden. Fra å være et lukket forum for studenter i USA, ble det høsten 2006 åpnet for alle med epostadresse. Det er i dag ca 740 000 brukere i Norge, av disse er ca 11600 ved NTNU.

Jeg ønsker å undersøke både faktiske forhold rundt bruken av Facebook: Hvor mange er på vennelista? Hvor menge grupper deltar en i? m.v. Jeg vil videre undersøke brukernes positive og negative vurderinger rundt bruken av Facebook, samt andre aktuelle spørsmål. Det er gjennomført spørreundersøkelser blant tilsammen 992 peroner høsten 2007.

Skog, B.: ”Facebook og Friends", Kronikk i Adresseavisen (5.5.2007)http://www.fvn.no/vi_og_vart/livet/article535903.ece http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2132226.ece
http://www.aftenbladet.no/fritid/midten/article557692.ece

Artikkel på www.forskning.no: ”400 venner på Facebook

Ny publikasjon:

  • Skog, Berit (2008) Fra World of Warcraft til YouTube. Bruk av dataspill og nettsamfunn blant deltagere på The Gathering 2008” .NTNU Rapport

 

 

CV:

Publikasjoner (pdf)

Prosjekter (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* NB: Ta gjerne kontakt med Berit Skog for spørsmål om aktuelle rapporter: berit.skog@svt.ntnu.no


Redaktør:
Berit Skog   Teknisk ansvarlig: Berit Skog  Sist oppdatert: 08.01.2008