No. 9/2003
SPORTSFISKE ETTER LAKS.
EN BIOØKONOMISK ANALYSE.

Rune Logstein
Anders Skonhoft

Sammendrag:
En bioøkonomisk modell av et sportsfiske (elvefiske) etter laks (Salmo salar) formuleres, og det studeres hvordan økonomiske og biologiske forhold påvirker beskatning, bestandsutvikling og lønnsomhet i elvefisket for gitt aktivitet i sjøfisket. Den økonomiske delen av modellen tar utgangspunkt i en fallende markedsetterspørsel etter antall fiskedager, og som også avhenger positivt av fangst per fiskedag. På tilbudssiden er det et mindre antall rettighetshavere som tilbyr fiske på forskjellige vald. Rettighetshaverne antas å koordinere sin markedsatferd slik at de danner et monopol som tilbyr fiskeinnsats gitt ved antall fiskedager basert på profittmaksimerende atferd. Når det gjelder rettighetshavernes ressursforvaltning studeres to forskjellige regimer. Regime 1 kan oppfattes som et kortsiktig forvaltningsperspektiv, mens Regime 2 er langsiktig. Hele tiden antas biologisk likevekt, og forskjellen mellom regimene studeres. I siste del av artikkelen er den teoretiske modellen illustrert med data fra elva Imsa i Rogaland. Med realistiske parametervalg viser det seg at Regime 1 lett kan resultere i en fiskeinnsats som kanskje er 50 % høyere og en bestand som er 30 % lavere enn i Regime 2. Det viser seg også at endret fangstaktivitet i sjøen generelt gir en uklare bestandseffekter.