Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Documents and Settings\hansbo\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\JS8A8TZY\svt_sosoek_innholdstopp_eng.gif 
Hans Bonesrønning

 • Associate Professor
 • Department of Economics, NTNU, N-7491 Trondheim
 • Dragvoll University Campus, building 7, level 5, room 7564
 • Telephone: +47 73 59 17 64 (direct line) +47 73 59 19 40 (office)
 • Fax: +47 73 59 69 54
 • E-mail 


Research:  Economics of Education, Public Economics


Articles in international journals:
 

·         (Bonesrønning, H.) Public Employees and Public Sector Reform Implementation. Public Choice, forthcoming

·         (Bonesrønning, H., and J.M.V. Iversen) Do Students from Disadvantaged Backgrounds Perform Better in Small Classes? Education Economics, forthcoming

·         (Bonesrønning, H. and Sandgren. S) ) Birth Order Effects on Young Students’ Academic Achievement, Journal of Socio-Economics, forthcoming

·         (Bonesrønning, H. and Opstad, L.) How Much is Students’ College Performance Affected by Quantity of Study? International Review of Economics Education, forthcoming

 • (Bonesrønning, H.) Are Parental Effort Allocations Biased by Gender? Education Economics, Vol 18(3), 253-268
 • (Bonesrønning, H.) The Effect of Grading Practices on Gender Differences in Academic Performance. Bulletin of Economic Research, Vol 60, No. 3
 • (Bonesrønning, H.) Peer Group Effects in Education Production: Is it about Congestion? Journal of Socio-Economics, 37, 328-342
 • (Bonesrønning, H.) Can Effective Teacher Behavior be Identified? Economics of Education Review, Vol 23, No.3, 237-247
 • (Bonesrønning, H.) Do the Teachers' Grading Practices Affect Student Achievement? Education Economics, Vol 12, No.2, 153-169
 • (Bonesrønning, H., Falch, T., and Strøm, B.) Teacher Sorting, Teacher Quality, and Student Composition. European Economic Review, Vol. 49, 457-83
 • (Bonesrønning, H.) The Determinants of Parental Effort in Education Production: Do Parents Respond to Changes in Class Size? Economics of Education Review, Vol. 23, No.1, 1-9
 • (Bonesrønning, H.) Class Size Effects on Student Achievement in Norway: Patterns and Explanations. Southern Economic Journal, 69(4), 952-965, 2003
 • (Bonesrønning, H.) Variations in Teachers' Grading Practices. Economics of Education Review, 18, 89-105, 1999
 • (Bonesrønning, H.) School Characteristics and Student Achievement: Evidence from Combined Upper Secondary Schools in Norway. Education Economics, Vol. 4, No. 2, 1996.
 • (Bonesrønning, H.) Student Body Composition and School Performance: Evidence from Norway. Education Economics, Vol. 4, No.1, 11-31, 1996
 • (Bonesrønning, H. and Rattsø, J.) Efficiency Variation Among the Norwegian High Schools: Consequences of Equalization Policy. Economics of Education Review, Vol. 13, No. 4, 1994, 289-304. 

Recent Working Papers:

(Bonesrønning, H. And L. Opstad) How Much is Students’ College Performance Affected by Quantity of Study?

(Bonesrønning, H. and Sandgren, S.) Birth Order Effects on Young Students’ Academic Achievement

(Bonesrønning, H., and Iversen, J.M.V.) Disadvantaged Students in the Early Grade: Will Smaller Classes help them?

 (Bonesrønning, H.) Ability tracking: Causes and Consequences.

(Bonesrønning, H. and L.R. Naper) Heterogeneous Effects from School Competition: evidence from Norway

 Recent reports and publications in Norwegian:

(Bonesrønning, H. og J.M.V. Iversen) Prestasjonsforskjeller mellom skoler og kommuner: Analyse av nasjonale prøver 2008. SØF-rapport 01/10

(Bonesrønning, H.) Skole-, hjemmeressurser og medelevers betydning for skoleresultater og valg. SØF-rapport 01/09

(Bonesrønning, H. og J.M.V.Iversen) Suksessfaktorer i grunnskolen: Analyse av nasjonale prøver 2007. SØF-rapport 05/08

(Bonesrønning, H., L. E. Borge, M. Haraldsvik og B. Strøm) Ressurser og resultater i grunnopplæringen: Forprosjekt. SØF-rapport nr. 04/08, 2008

(Birkemo, A. og Bonesrønning, H.) Kan skolen forbedres? Oslo: Unipub forlag, 2006

(Bonesrønning, H., Naper, L.R.) Skoleåret 2004/2005: Frittstående grunnskoler under ny lov og frittstående videregående skoler under gammel lov. SØF-rapport nr. 05/06, 2006

(Bonesrønning, H., Naper, L.R. og Strøm, B) Gir frittstående skoler bedre elevresultater? SØF-rapport nr. 07/05, 2005

(Bonesrønning, H.) Utforming av utdanningspolitikken - Hva kan økonomene bidra med? Økonomisk forum, 3, 2004

(Bonesrønning, H. og Strøm, B.) Skolekvalitet og resultatstyring: Utfordringene for datainnsamling og evaluering. I Utdanning 2003, Statistiske analyser utgitt av Statistisk sentralbyrå

(Bonesrønning, H., Falch, T., og Strøm, B.) Hvorfor friskoler? Aktuell kommentar. Økonomisk forum, 7, 2003

(Bonesrønning, H., Borge, L-E., Falch, T., og Strøm, B.) Bruk av informasjons- og belønningssystemer i offentlig skole. Allforsk, 2003

(Bonesrønning, H., Falch, T., og Strøm, B.) Om innretningen på skolereformer. Aktuell kommentar. Økonomisk Forum, 4, 2002

(Bonesrønning, H., Borge, L-E., og Strøm, B.)  Finansiering av private grunnskoler. Allforsk, 2002

(Bonesrønning, H.) Effektivitet i utdanningssektoren: Hva vet vi om betydningen av eierskap, finansiering og konkurranse? I Sørensen, R.J og Dalen, D.M.(red) Eierskap og tilknytningsformer i offentlig sektor. BI Forskningsrapport 9/2001

(Bonesrønning, H.) Vil Mjøs gi bedre effektivitet i høyere utdanning? Aktuell kommentar. Økonomisk Forum 7, 2000

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Documents and Settings\hansbo\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\JS8A8TZY\innholdssidestrek.gif
Editor: xxx, Contact address: Hans.Bonesronning@svt.ntnu.no, Updated: 07.02.2006.